Guidade turer

Alla våra guider är lokalt förankrade och kan sina stigar utan och innan. Tanken är du under turerna ska kunna få ett gött flow och slippa fippla fram telefonen för att ta riktning och självklart cykla på de bästa stigarna området kan uppbringa.

Så det är bara sätta blicken på närmsta rygg och trampa/ rulla på! Vi har även på förhand bestämt vilken guide som cyklar vart för att undvika flaskhalsar i skogen och kunna ge så många som möjligt sann cykelglädje. Vi erbjuder turer i två MTB- discipliner, stigcykling och enduro, som i sin tur är indelade olika svårighetsgrader. Vad det innebär kan du läsa mer om nedan.

Cykeldiscipliner

Stigcykling, eller trail riding, inom mountainbike innebär att cykla på naturstigar med varierande terräng.

Denna disciplin fokuserar på att njuta av naturen och erbjuder lika delar uppförs- och nedförsåkning, tekniska hinder och natursköna vyer.

Det handlar om att utforska och uppleva olika typer av stigar, från smala singeltracks till bredare grusvägar.

Enduro inom mountainbike kombinerar utmanande uppförs- och nedförsåkning med ett särskilt fokus på tekniskt krävande terräng. Det innebär att cykla på varierade och ofta tuffa stigar där tekniska färdigheter och uthållighet är avgörande.

Enduro är känt för sina intensiva nedförssträckor som ställer höga krav på cyklistens kontroll och skicklighet.

Svårighetsgrader

Flacka och breda stigar som passar nybörjare, oerfarna cyklister och familjer.

Lättcyklade skogsstigar med varierande underlag som kan vara löst, ojämnt eller lerigt vid vissa tider.

Mindre hinder som enstaka rötter och stenar kan förekomma, men inga speciella kunskaper eller färdigheter krävs.

Stigar som passar medelerfarna cyklister med grundläggande färdigheter i stigcykling.

Underlaget är ofta lösare, som grus, jord eller naturligt material. Hinder som rötter, stenar och hällar förekommer, och de flesta backar har lättare lutning, även om brantare backar kan finnas.

Mindre hinder kan förekomma även i backar.

Nästan uteslutande naturliga stigar eller anlagda skogsstigsliknande leder som passar vana cyklister med erfarenhet av stigcykling.

Underlaget varierar från berghällar till löst grus, småsten och sand. Alla typer av naturliga eller byggda hinder som spänger, hopp, drops, trappor och stenkistor förekommer, men ofta finns en alternativ lättare linje förbi många hinder och partier.

Dessa leder kan ha partier som är mer utmanande.

Leder med större och mer utmanande hinder som passar mycket vana cyklister med goda färdigheter och erfarenhet av stigcykling.

Mycket krävande terräng med svåra och potentiellt farliga hinder som högre drops, gappade hopp, längre stenkistor med större stenar, stockar, smalare och högre spänger samt mycket branta partier med hinder och smala svängar.

Dessa leder kan utmana även erfarna cyklister.

Bokningsbara turer

Totalt kommer vi erbjuda vi 26 guidade turer. Priset per tur är 149 SEK och platserna kommer vara bokningsbara från och med 1 augusti.

Efter att du har bokat kommer du får reda på vilken guide du kommer att ha, exakt vart uppsamling sker samt lite annan praktisk info. Egen cykel, hjälm, eventuella skydd ansvar du själv över. Det kommer finnas ett begränsat antal kvalitets mountainbikes + hjälmar att hyra på plats, mer information kommer!
© Copyright Floda MTB-festival